Võida Bose kõlaritega päikeseprillid!

Osta Vichy Vitamin Flow, registreeri ostušekk ja osaled Bose Frames Rondo kõlaritega päikeseprillide loosimises. Kokku loosime kaks paari Bose päikseprille ja lisaks veel 3 õnnelikule 50 plokki ja 10 õnnelikule 20 plokki Vichy Vitamin Flow vett.

Kampaania kestus: 1.07 - 31.07.20.

Võitjad on:


Peauhind - prillid

Kermo E
Valentina F

3x50 plokki:

Ivo S
Mariana B
Priit S

10x10 plokki:

Kairi B
Jüri K
Lea R
Olga M
Valdur V
Keiu P
Maarja P
Pirek K
Bosse V
Priit K

Kampaania

on lõppenud

ÜLDTINGIMUSED

Ajavahemikul 1.07.20-31.07.20 toimuvat kampaaniat “Võida Bose Frames Rondo kõlaritega päikeseprillid” korraldab Saku Õlletehase AS (edaspidi Korraldaja),registrikoodiga 10030278, asukohaga Tallinna mnt 2, Saku, Eesti. Tingimustega kehtestatakse kampaania reeglid.

Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Imagine AD OÜ, Saku Õlletehase ASi ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD

Kampaanias osalemiseks tuleb Vichy Vitamin Flow ostnutel registreerida ostutšeki number kampaanialehel www.vichy.ee/kampaania/. Kõikide ostutšeki registreerinute vahel loositakse 05.08.20 välja kaks paari Bose Frames Rondo audio päikeseprille.

Lisaks 3 õnnelikule 50 plokki ja 10 õnnelikule 20 plokki Vichy Vitamin Flow vett. Auhind loositakse välja kõigi registreerunute vahel. Loosimiseks kasutatakse digitaalset algoritmi, mis valib võitjad välja juhuslikult.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel. Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega maksta välja rahas.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel.

Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud. Korraldaja jätab omale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

OSALEMISÕIGUS

Auhinnad loositakse välja nende vahel, kes on kampaania jooksul ehk 01.07.–31.07.20 ostnud kauplusest Vichy Vitamin Flow, säilitanud ostutšeki ja sisestanud tšeki numbri kampaanialehel. Kampaanias osalemiseks vajaliku teabe esitamise viimane kuupäev on 31.07.20.

Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega.

Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

VÕITJAD

Võitjate nimed avalikustatakse Vichy kampaanialehel ja Vichy Water sotsiaalmeediakanalites.

Võitjaga võetakse ühendust sisestatud kontaktandmete kaudu ning lepitakse kokku auhinna üleandmises.

NB! Ostutšekk tuleb võidu tõestamiseks alles hoida.

ISIKUANDMETE KAITSE

Kampaanias osaleja annab Korraldajale nõusoleku kampaania läbiviimise eesmärgil kasutada ja edastada Imagine AD OÜ-le töötlemiseks oma isikuandmeid, sh kampaania võitja nime avaldamiseks Vichy kampaanialehel ja Vichy Wateri sotsiaalmeediakanalites, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaanias osaleja poolt edastatud isikuandmeid ei kasutata muul eesmärgil, kui käesolevates tingimustes on välja toodud.

LISATEAVE

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioone esitada e-posti aadressil vichy@imagine.ee. Pretensioonidele vastame 30 kalendripäeva jooksul ja pretensioone saab esitada kuni 05.08.20

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kohe meedia vahendusel. Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata, kui võitjaga ei ole võimalik ühendust saada 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast loosimist või kui võitja ei pöördu auhinna võitmise fikseerimiseks korraldaja poole e-posti aadressil vichy@imagine.ee hiljemalt 05.08.20

Loe veel Vähem

Kampaania

tingimused

bose logo bose prillid

Bose Frames Rondo kõlaritega päikeseprillid viivad muusika kuulamise täiesti uuele tasemele.

Nüüd on sul vabadus kuulda ja suhelda ümbritseva maailmaga, kuulates samal ajal ise diskreetselt muusikat. Bose audio päikeseprillid on disainitud kõige kirkama päikese ja kõige parema heli nautimiseks. Neil on open-air heli, Bluetooth ühendus, sisseehitatud mikrofon ja UVA/UVB kaitse.

Auhind

küsimus

Õnnelik võitja selgub kampaania lõpus ja tema nimi avaldatakse siinsamas kampaanialehel hiljemalt 05.08.20.

Võitja