Osta Tartu Milli kama ja Tere Hellus tootesarja toode, registreeri ostušekk ning osaled Blendtec Designer 625 loosimises.
Kampaania kestus:
01.06.–31.07.2020

KAMPAANIA ON LÕPPENUD:

Peaauhinna võitja on Virve Eespere

KAMPAANIA TINGIMUSED

ÜLDTINGIMUSED

Ajavahemikul 01.06.–31.07.20 toimuvat kampaaniat “Avasta kama” korraldab Tartu Mill AS (edaspidi Korraldaja), registrikoodiga 10666674, asukohaga Väike kaar 33, Tartu 50406, Eesti.

Tingimustega kehtestatakse kampaania reeglid. Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Imagine AD OÜ, Tartu Mill ASi ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD

Kampaanias osalemiseks tuleb Tartu Milli kama ja Tere Helluse tootesarjast toote ostnutel registreerida ostutšeki number kampaanialehel tartumill.ee/kama.

Kõikide ostutšeki registreerinute vahel loositakse 05.08.20 välja Blendtec Designer 625 blender.

Auhind loositakse välja kõigi registreerunute vahel. Loosimiseks kasutatakse digitaalset algoritmi, mis valib võitjad välja juhuslikult.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega maksta välja rahas.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel. Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud. Korraldaja jätab omale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

OSALEMISÕIGUS

Auhind loositakse välja nende vahel, kes on kampaania jooksul ehk 01.06.–31.07.20 ostnud kauplusest Tartu Milli kama ja Tere Helluse tootesarja toote, säilitanud ostutšeki ja sisestanud tšeki numbri kampaanialehel.

Kampaanias osalemiseks vajaliku teabe esitamise viimane kuupäev on 31.07.20. Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega.

Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

KAMPAANIAS OSALEVAD JÄRGMISED TOOTED:

Kama
Rukkikama
Hellus keefir 2,5%, 1 l
Hellus keefir 1%, 1 l
Hellus keefir 2,5% 0,5 l
Hellus jogurt mango ja chia seemnetega, 350 g
Hellus metsamarja jogurt 350 g
Hellus kirsi-ploomi jogurt 350 g
Hellus jogurt pohla-mustika müsliga
Hellus maitsestamata jogurt 1 kg
Hellus metsamarja jogurtijook, 4x100 g
Hellus maasika jogurtijook, 4x100 g

VÕITJAD

Võitja nimi avalikustatakse Tartu Milli kampaanialehel ja Tartu Milli sotsiaalmeediakanalites.

Võitjaga võetakse ühendust sisestatud kontaktandmete kaudu ning lepitakse kokku auhinna üleandmises.

NB! Ostutšekk tuleb võidu tõestamiseks alles hoida.

ISIKUANDMETE KAITSE

Kampaanias osaleja annab Korraldajale nõusoleku kampaania läbiviimise eesmärgil kasutada ja edastada Imagine AD OÜ-le töötlemiseks oma isikuandmeid, sh kampaania võitja nime avaldamiseks Tartu Milli kampaanialehel ja Tartu Milli sotsiaalmeediakanalites, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaanias osaleja poolt edastatud isikuandmeid ei kasutata muul eesmärgil, kui käesolevates tingimustes on välja toodud.

LISATEAVE

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioone esitada e-posti aadressil tartumill@imagine.ee.

Pretensioonidele vastame 30 kalendripäeva jooksul ja pretensioone saab esitada kuni 31.08.20.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kohe meedia vahendusel.

Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata, kui võitjaga ei ole võimalik ühendust saada 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast loosimist või kui võitja ei pöördu auhinna võitmise fikseerimiseks korraldaja poole e-posti aadressil tartumill@imagine.ee hiljemalt 10.08.20.

Loe veel Vähem

AUHIND

Multifunktsionaalne Blendtec Designer 625 blender viib sinu kodused smuutid, kastmed ja supid täiesti uuele tasemele. Puutetundlik juhtpaneel, 6-astmeline kiirusvalik ja maailmatasemel võimsus on vaid mõned blenderi omadustest.

AUHIND